Het zwembadwater testen

Voor het testen van uw zwembadwater zult u enig meetwerk moeten verrichten. Zo moet u bijvoorbeeld metingen uitvoeren voor de volgende zaken: de pH-waarde, de temperatuur, de calciumhardheid en de alkaliteit. Aan de hand van uw metingen kent u ze een aantal punten toe (zie tabel). Die punten telt u bij elkaar op. Komt de uitkomst precies uit op 12,1? Dan is uw water in balans. Dit is meteen uw streefwaarde. Zorg dat uw water dit getal zo dicht mogelijk benadert. U meet de waardes met bijvoorbeeld een testkit. U vindt deze klik pooltesters.

Voorbeeld meting

  • pH: 7,2
  • Temperatuur: 28o C
  • Alkaliteit: 150 p.p.m.
  • Calciumhardheid: 250 p.p.m.

U krijgt dan de volgende uitkomst:
7,2 + 0,7 + 2,2 + 2,0 = 12,0

Uitkomst betekent

  • Minder dan 12,1 agressief water
  • Exact 12,1 neutraal water
  • Meer dan 12,1 kalkafzetting